اخبار تسکو

بزرگترین سازه آب شیرین کن کشور در بندرعباس

پروژه انتقال آب خلیج فارس به کویر ایران

ساخت بیمارستان بزرگ برکت در غرب تهران

منطقه ۲۲ تهران

احداث بزرگترین نیروگاه گازی کشور در منطقه ویژه عسلویه

تجهیزات و تکنولوژی ساخت

پروژه گلستان شمالی _ اقدسیه

منطقه یک تهران

پروژه کلینیک چشم پزشکی نور

پیمانکار: گروه مهندسان ۱۴۲

احداث دومین تصفیه خانه آب در شهر اصفهان

دومین تصفیه خانه بزرگ اصفهان

پیشرفته ترین تصفیه خانه فاضلاب شهر تهران

طراحی و ساخت قالب های بتن

تولید داربست های پیش ساخته در ایران توسط تسکو

سیستم دسترسی زودبست

پیشرفته ترین تصفیه خانه آب ایران در شهر قم

تامین تجهیزات قالبندی توسط تسکو

اجرای ساختمان اتاق بازرگانی تهران توسط شرکت کیسون

خیابان مطهری - تهران

ثبت رکورد نصب بلندترین داربست در ایران

پروژه ایران مال - تهران