رویدادهای صنعت ساختمان ایران و جهان

نمایشگاه صنعت ساختمان

تهران - مهر ۱۳۹۹

نمایشگاه و همایش نما

تهران - دی ۱۳۹۹

نمایشگاه نفت و گاز و پتروشمی

تهران - بهمن ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی ساختمان تبریز

تبریز-خرداد ۱۴۰۰