دانلود کاتالوگ های دیجیتال تسکو

در این صفحه شما می توانید کاتالوگ های دیجیتال محصولات شرکت تسکو را دانلود نمایید.  جنرال کاتالوگ و کاتالوگ های تخصصی محصولات قابل دسترس می باشد و در زمینه تجهیزات قالب بتن ،داربست های مدولار ،سکوهای کار،پلت فرم ها ،پلکان موقت کارگاهی ،داربست و دسترسی نما ،برجک های ثابت و متحرک،تجهیزات کار در ارتفاع  ،تورهای نجات و ….. اطلاعات فنی کافی در دسترس می باشد و چنانچه اطلاعات بیشتری نیاز باشد شما می توانید با بخش فنی شرکت تسکو تماس بگیرید.

کاتالوگ جامع تسکو

کاتالوگ زودبست

کاتالوگ داربست‌های مدولار

کاتالوگ دیجیتال تسکو - قالب بتن و داربست
کاتالوگ تجهیزات دسترسی و داربست پیش ساخته تسکو
کاتالوگ-داربست مدولار

زودبست نما

برجک

پلکان 

داربست نما زودبست
برجک زودبست
پلکان موقت کارگاهی

تورهای ایمنی ونجات

کاتالوگ تجهیزات تور نجات و محافظت از سقوط