مقالات

تسکو طراحی قالبندی و اجرای سردرب (2)

اجرای سردرب بتنی

همواره اجرای یک سازه بتنی خاص مانند یک سردرب بتنی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است . هر طرحی که  دارای شکل هندسی خاص باشد به نسبت اجرای آن

ادامه متن »