جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

فیلم‌های آموزشی داربست فلزی و قالب بتن

قالب بتن خاص - دیوار یکطرفه بلند
Play Video about قالب بتن خاص - دیوار یکطرفه بلند
Play Video about ویدئوی آکروپاد بتنی
Play Video about ویدئوی قالب فلزی فونداسیون بتنی
ویدئوی معرفی جک سقفی تسکو
Play Video about ویدئوی معرفی جک سقفی تسکو
ویدیوی پلکان موقت کارگاهی تسکو
Play Video about ویدیوی پلکان موقت کارگاهی تسکو
Play Video about فیلم دسترسی نما زودبست
Play Video about ویدئوی قالب بتن ستون گرد
فیلم قالب ستون تسکو
Play Video about فیلم قالب ستون تسکو
ویدیوی داربست مدولار چکشی
Play Video about ویدیوی داربست مدولار چکشی
داربست زودبست
Play Video about داربست زودبست
ویدیوی پلکان موقت کارگاهی تسکو
Play Video about ویدیوی پلکان موقت کارگاهی تسکو
Play Video about ویدیوی داربست مدولار مثلثی تسکو

مهندس زمانی
مدیر فروش
0912-8888904
zamani@teskoco.com