اخبار

زودبست_پروژه گلستان-شمالی

برج مسکونی اقدسیه

برج مسکونی اقدسیه پروژه‌‌ای بزرگ که از جدیدترین روش ها و ابزار های روز دنیا استفاده کرده است. این پروژه مسکونی شامل 8 طبقه ارتفاع و به متراژ  500 متر

ادامه متن »