قالب بندی دیوارها

کاربرد دیوار ها در سازه های بتنی به شرح ذیل می باشد :

  • دیوار برشی : shear wall وظیفهٔ خنثی کردن اثر بارهای جانبی وارد شده بر سازه را بر عهده دارد. دیوار برشی برای مقابله با بارهای جانبی متداولی همچون بار باد و بار زلزله طراحی می‌شود.دیوارهای برشی نوعی از سیستم های سازه ایی است که مقاومت جانبی ساختمان یا سازه را تأمین می‌کند. بارهای جانبی در یک صفحه و در طول بعد قائم دیوار اعمال می‌شوند. ای نوع از بارها، معمولاً به وسیله اعضای دیافراگم یا جمع‌کننده به دیوار منتقل می‌گردند.
  • دیوار حایل: retaining wallدیواری است که بتواند به صورت یک سازهٔ نگه دارنده و تکیه گاهی برای پایداری سازهٔ دیگر، یا جلوگیری از ریزش، و مهار خاک‌های تپه‌ها یا دیگر عوارض طبیعی مشرف به جاده‌ها یا ساحلی نزدیک به دریاها و دامنه‌های غیرطبیعی و به‌طور کلی هر جا که احتیاج به تکیه گاه جانبی باشد استفاده شود.
  • دیوار باربر : load bearing wallدیوار باربر به دیواری گفته می شود که علاوه بر وزن خود وزن طبقات بالایی قرار گرفته بر روی آن و وزن سقف ها را نیز تحمل کرده و آن را به فونداسیون ساختمان انتقال می دهد. دیوارهای باربر می توانند داخلی یا خارجی باشند. دیوار باربر در انواع ساختمان هایی که نیاز به تقسیم بندی فضا دارند مورد استفاده قرار می گیرد.
  • دیوار پیش ساخته:precast wall به دلیل افزایش سرعت اجرا و افزایش کیفیت قطعه بتنی با در نظر گرفتن محدویت های خاصی می توان خیلی از دیوارهای بتنی را بصورت پیش ساخته اجرا کرد. معمولا در سازه های پیش ساخته که کاربرد مسکونی هم دارند می توان از این سیستم استفاده نمود. در حاضر بیشتر از قطعات بتنی در حصارکشی زمین ها یا دیوارهای صوتی بزرگراه ها و فضای شهری استفاده می شود. در اجرای سازه های خاک مسلح استفاده از پانل های دیواری پیش ساخته کاربرد فراوانی دارد و  حتی بصورت طرح دار نیز تولید می گردند.
  • دیوار نمایان یا معماری:architectural wall دیوارهای طرح دار که هم می تواند استفاده بصری داشته باشد و هم می تواند تواما سازه ایی باشد بسار پرکاربرد است.
تسکو-تجهیزات قالبندی آب شرین کن بندر عباس کیسون
تسکو-قالب بتن و داربست - بتن پس تنیده-کهریزک
تسکو - تجهیزات قالبندی بتن تونل ترانشه روباز - زیرگذر امیرکبیر