پروژه‌های شرکت تسکو

ما بیش از ۱۵سال است که به عنوان یک مجموعه در بازار هستیم و همیشه پیشگام در قالب بتن، قالب بندی و فناوری داربست بوده ایم. آنچه ما را بسیار موفق ساخته، این است که در هر کاری که انجام می‌دهیم، قبل از هر چیز ما به منافع مشتریان خود فکر می‌کنیم. همکاری مبتنی بر مشارکت و اعتماد یک ارزش اساسی در شرکت ما است، بنابراین اساس روابط مشتری ما را نیز تشکیل می‌دهد.

ویدئوهای شرکت تسکو را در آپارات و یوتوب ببینید.