تسکو در پروژه های آب و محیط زیست

تسکو دارای سابقه طولانی در طراحی و ساخت قالب های خاص بتن در اجرای سازه های تصفیه خانه های آب و فاضلاب , سد ها  , سازه های آب شیرین کن , سازه های آبگیر و انتقال آب , کانال های بتنی آب  وفاضلاب داشته است .ساخت قالب های ویژه مخازن گرد بتنی و همچنین قالب های پیش ساخته بتنی قابل استفاده در تصفیه خانه ها آب و فاضلاب از تخصص های ویژه تسکو می باشد.

 در زیر جزییات تعدادی از پروژه ها ابنیه صنعتی که تصاویر آنها در آرشیو بوده است ارایه می گردد :

پروژه آب شیرین کن بندرعباس

پیمانکار : شرکت کیسون

پروژه تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران

پیمانکار : شرکت کوزو توپلو - ترکیه

پروژه تصفیه خانه آب شماره ۲ اصفهان

پیمانکار : شرکت شیمبار

پروژه تصفیه خانه بزرگ آب قم

پیمانکار : مشارکت بام راه

پروژه تصفیه خانه فاضلاب کفل - عراق

پیمانکار : شرکت کیسون

پروژه تصفیه خانه فاضلاب ناصریه - عراق

پیمانکار : شرکت کیسون

پروژه تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران

پیمانکار : شرکت سراوان

پروژه نیروگاه آبی (زیرزمینی) سد گتوند

پیمانکار : شرکت نیمرخ

پروژه سازه آبگیر سد کارون ۴

پیمانکار : شرکت بروج

پروژه سد داراب (رودبال فارس)

پیمانکار : شرکت نیمرخ