طراح : مهندسین مشاور زایند آب

پیمانکار : شرکت شیمبار

تصفیه خانه آب شماره ۲ اصفهان در منطقه تیران و کرون استان اصفهان – روستای ورپشت واقع شده است . هدف تصفیه و زلال سازی آب خام به میزان ۲۱۶ میلیون متر مکعب برای جمعیت تحت پوشش ۶ میلیون نفر است.

خدمات مهندسی برای انجام مطالعات مرحله اول و دوم خط انتقال آب شرب اصفهان بزرگ از انتهای تونل آبرسانی کاشان تا محل اتصال به رینگ اصلی (خطوط لوله آبرسانی به مخازن اصلی آبرسانی اصفهان بزرگ). اجرای طرح تکمیلی آبرسانی به ۱۴ شهرستان استان اصفهان جهت تامین کمبود آب شرب جمعیت تحت پوشش طرح در افق سال ۱۴۱۰ که به حدود ۵/۵ میلیون نفر خواهد رسید .و

پیمانکار پروژه شرکت ساختمانی شیمبار است و با همکاری شرکت تسکو نسبت به طراحی و ساخت قالب های بتن سازه های سازه خروجی، واحد مقسم، واحد اختلاط سریع، واحد لخته‌ساز، واحد زلال‌ساز، واحد فیلتراسیون، مخزن آب پاک، واحدهای جنبی اصلی فرایندی و واحدهای جنبی فرعی فرایندی اقدام نموده است.

استفاده از قالب های مدولار بتن و قالب های خاص که مختص این پروژه طراحی و ساخته شده است کمک فراوانی در سرعت و کیفیت سازه های بتنی نموده است.