جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

طراح : مهندسین مشاور آب نیرو

پیمانکار : شرکت نیمرخ

سد مخزني رودبال فارس در كيلومتر 19 جاده داراب – استهبان در فاصله 253 كيلومتري شهرستان شيراز در جوار روستاي پل شكسته قرار دارد .پروژه سد رودبال بخشي از طرح سد و شبكه آبياري و زهكشي رودبال مي باشد. هدف از ساخت این سد كنترل جريانهاي نا بهنگام سيلابها ي رودخانه رودبال – تأمين قسمتي از آب شرب شهرستان هاي داراب ، زرين دشت ، استهبان و فسا- تأمين آب كشاورزي حدود 4300 هكتار از اراضي دشت مركزي داراب – تأمين آب مورد نياز كارخانجات پتروشيمي در حال احداث داراب – استهبان و فسا.

سد رودبال از نوع خاكي ، سنگريزه اي با هسته رسي مايل ، داراي حجم مخزن 82 ميليون مترمكعب با ارتفاع از پي 81 متر ، طول تاج 480 متر ، حجم بدنه 4/2 ميليون متر مكعب و سر ريز‌ از نوع دريچه دار به عرض 50 متر و با ظرفيت تخليه 3660 متر مكعب بر ثانيه مي باشد همچنين اين سد قابليت تنظيم 104 ميليون متر مكعب آب را در سال دارد .

 

مهندس زمانی
مدیر فروش
0912-8888904
zamani@teskoco.com