طراح : مهندسین مشاور آب نیرو

پیمانکار : شرکت نیمرخ

سد مخزنی رودبال فارس در کیلومتر ۱۹ جاده داراب – استهبان در فاصله ۲۵۳ کیلومتری شهرستان شیراز در جوار روستای پل شکسته قرار دارد .پروژه سد رودبال بخشی از طرح سد و شبکه آبیاری و زهکشی رودبال می باشد. هدف از ساخت این سد کنترل جریانهای نا بهنگام سیلابها ی رودخانه رودبال – تأمین قسمتی از آب شرب شهرستان های داراب ، زرین دشت ، استهبان و فسا- تأمین آب کشاورزی حدود ۴۳۰۰ هکتار از اراضی دشت مرکزی داراب – تأمین آب مورد نیاز کارخانجات پتروشیمی در حال احداث داراب – استهبان و فسا.

سد رودبال از نوع خاکی ، سنگریزه ای با هسته رسی مایل ، دارای حجم مخزن ۸۲ میلیون مترمکعب با ارتفاع از پی ۸۱ متر ، طول تاج ۴۸۰ متر ، حجم بدنه ۴/۲ میلیون متر مکعب و سر ریز‌ از نوع دریچه دار به عرض ۵۰ متر و با ظرفیت تخلیه ۳۶۶۰ متر مکعب بر ثانیه می باشد همچنین این سد قابلیت تنظیم ۱۰۴ میلیون متر مکعب آب را در سال دارد .