پروژه سازه آبگیر سد کارون ۴ -خوزستان

طراح: مهندسین مشاور آب نیرو

پیمانکار: شرکت بروج

این پروژه شامل احداث ساختمان نیروگاه، ساختمان کنترل و معماری‌های مربوطه، برج‌سازه آبگیر، تونل‌های آب بر، تونل انحراف رودخانه منج، احداث کانال منج، ساماندهی و لای‌روبی رودخانه‌های کارون و منج، احداث فرازبند، نشیب‌بند و دایک حفاظتی نیروگاه، پل‌ارتباطی بین جناحین رودخانه‌های کارون و منج و سازه‌های جانبی،  اجرا گردید.

شرکت تسکو در زمینه قالب‌های بالارونده یک طرفه و دوطرفه و همچنین قالب خاص قوسی و مدور و کل سیستم کفراژبندی و داربست های حمایتی و پلکان دسترسی در پروژه سازه آبگیر سد کارون ۴ فعالیت داشته است.

ویدئوهای شرکت تسکو را در آپارات و یوتوب ببینید.