طراح و مجری : شرکت رامپکو

ین مجتمع در ۱۷ کیلومتری جاده اصلی بجنورد – شیروان، در زمینی به مساحت ۲۰۰ هکتار شامل: ۳۰ هکتار محوطه‌های صنعتی، ۴۰ هکتار محوطه‌های عمومی و غیرصنعتی و ۱۳۰ هکتار فضای سبز احداث گردیده و با ۹۳۹ متر ارتفاع از سطح دریا در موقعیت ۳۷ درجه و ۳۱ دقیقه عرض شمالی و ۵۷ درجه و ۳۰ دقیقه طول شرقی قرار گرفته است.پتروشیمی بجنورد یک مجتمع تولیدی مواد پتروشیمیایی در زمینه تولید آمونیاک , کود اوره و ملامین  می باشد . خوراک اصلی این مجتمع گاز طبیعی بوده و از شبکه سراسری گاز (خانگیران ) تامین میشود. 

شرکت تسکو در زمینه طراحی و تولید تجهیزات داربست و دسترسی و سکوهای کار در این پروژه همکاری نمود و با ایمنی کامل کلیه بخش ها از این تجهیزات استفاده نمودند.