پروژه پل پردیس بندرعباس_هرمزگان

طراح: مهندسین مشاور کرانه به کرانه پارس

پیمانکار: شرکت سر ریگ بندر

تسکو طراح و سازنده قالب‌های فلزی پایه‌های بتنی و عرشه بتنی پل و سیستم داربست مثلثی و کفراژبندی و تجهیزات دسترسی پل پردیس بندرعباس می‌باشد. این پروژه به صورت شرقی و غربی بلوار پردیس را به نای‌بند جنوبی و آزادگان متصل می‌کند.

طول عرشه پل ۱۶۵متر و عرض آن ۱۶/۵متر است. عرشه بتنی از نوع مجوف ساده بروی پایه‌های بتنی بت سرستون‌های گلدانی شکل قرار دارند.

با توجه به عبور پل از روی مسیل (نهر) و پیشگیری از آسیب سیلاب به سازه موقت پل در حین اجرا از کالورت های پیش ساخته بتنی استفاده گردید و تمامی کفراژ بروی آنها قرار گرفت . اتفاقا حین اجرای سازه پل در فصل بهار سیلاب اتفاق افتاد و عبور آب از داخل کالورت ها  مانع از آسیب به سازه پل گردید.

تسکو کلیه مراحل طراحی و ساخت قالب های پیش ساخته کالورت و پایه های پل و عرشه بتنی به همراه تجهیزات کفراژبندی را انجام داد و با استفاده از داربست های مثلثی بار سنگین دال بتنی را به زمین انتقال داد.

ویدئوهای شرکت تسکو را در آپارات و یوتوب ببینید.

پروژه‌های تسکو

محصولات تسکو

مشتریان تسکو

بازدید از صفحات آپارات و یوتوب ما