طراح و مجری : شرکت پارند جنوب

پروژه مجتمع تجاری فرمانیه در حد فاصل میدان نو بنیاد و میدان فرمانیه قرار دارد . این پروژه در 10 طبقه زیر زمین و 15 طبقه روی زمین تعریف شده است با سازه فلزی و دیوار های حایل بتنی . این پروژه به منظور اجرا و انجام امور ساختمانی از محصولات سیستم دسترسی زودبست استفاده می نماید . شرکت تسکو با همکاری کمپانی اولما اسپانیا نسبت به تامین تجهیزات دسترسی از جمله پلکان موقت کارگاهی 8 پایه و سکوهای کار و زیرپایی فلزی گالوانیزه اقدام نموده است.