طراح و مجری : آقای مهندس حنیفی

 یک پروژه مسکونی لوکس واقع در دربند تهران با سازه فلزی جهت اجرای نما با تسکو همکاری نمود.

این پروژه به منظور تعمیرات و انجام امور نصب نما از محصولات سیستم دسترسی زودبست استفاده نمود . شرکت تسکو با همکاری کمپانی اولما اسپانیا نسبت به تامین تجهیزات دسترسی از جمله داربست نما و پلکان موقت کارگاهی و سکوهای کار و زیرپایی فلزی پالوانیزه اقدام نموده است.